Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

UniPlay Birro

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name UniPlay Birro
Description Steel
Product #8009126
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 22 hours
Length 2200 mm
Width 2200 mm
Height 2500 mm
Weight 341.146 kg
Volume 2.05 m³
Fall height 2200 mm
Safety Area Width 6300 mm
Safety Area Length 6300 mm
Safety Area 36 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG