Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

Uniplay Onyx

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Uniplay Onyx
Product #8049295
Age 5-12
Colour Bark brown post/bark brown panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 57 hours
Length 5200 mm
Width 6200 mm
Height 4000 mm
Weight 1189.5802 kg
Volume 8.13 m³
Fall height 2200 mm
Safety Area Width 10000 mm
Safety Area Length 8300 mm
Safety Area 57 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG