Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

UniPlay Actus

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name UniPlay Actus
Description Steel
Product #8009124
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 12 hours
Length 2100 mm
Width 1900 mm
Heigh t2200 mm
Weight 261.467 kg
Volume 1.66 m³
Fall height 2200 mm
Safety Area Width 6000 mm
Safety Area Length 6400 mm
Safety Area 29 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG