Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

Uniplay Nycco

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Uniplay Nycco
Product #8049263
Age 5-12
Colour Bark brown post/bark brown panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 67 hours
Length 7000 mm
Width 7800 mm
Height 5240 mm
Weight 1713.07922 kg
Volume 18 m³
Fall height 3000 mm
Safety Area Width 12000 mm
Safety Area Length 11100 mm
Safety Area 73 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG