Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

Uniplay Sikkim

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Uniplay Sikkim
Product #8049696
Age 3-12
Colour Bark brown post/bark brown panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 59 hours
Length 5200 mm
Width 4500 mm
Height 4700 mm
Weight 1309 kg
Volume 12 m³
Fall height 1800 mm
Safety Area Width 7700 mm
Safety Area Length 8900 mm
Safety Area 47 m²
 
DOWNLOAD
 
DWG