Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY NRG

NRG Matterhorn

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name NRG Matterhorn
Product #8019673
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 16 hours
Length 10500 mm
Width 11270 mm
Height 2880 mm
Weight 1146 kg
Volume 14 m³
Fall height 2400 mm
Safety Area Width 15000 mm
Safety Area Length 13910 mm
Safety Area 100 m²
Anchoring Cast In Place - rubber mat
 
DOWNLOAD
 
DWG