Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY NRG

NRG Massif Central

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name NRG Massif Central
Product #8019651
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 24 hours
Length 5670 mm
Width 7810 mm
Height 2880 mm
Weight 675 kg
Volume 5.6 m³
Fall height 600 mm
Safety Area Width 10920 mm
Safety Area Length 8760 mm
Safety Area 66.13 m²
Anchoring Cast In Place - rubber mat
 
DOWNLOAD
 
DWG