Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY NRG

NRG Magellan Straits

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name NRG Magellan Straits
Product #8019627
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 16 hours
Length 4000 mm
Width 00 mm
Height 500 mm
Weight 40 kg
Volume 1 m³
Fall height 600 mm
Safety Area Width 7000 mm
Safety Area Length 3100 mm
Safety Area 20 m²
Anchoring Cast In Place - rubber mat
 
DOWNLOAD
 
DWG