Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY NRG

NRG Lobster Pot

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name NRG Lobster Pot
Product #8019591
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 16 hours
Length 3590 mm
Width 3590 mm
Height 2350 mm
Weight 258 kg
Volume 11 m³
Fall height 2400 mm
Safety Area Width 6240 mm
Safety Area Length 6240 mm
Safety Area 27 m²
Anchoring Cast In Place - rubber mat
 
DOWNLOAD
 
DWG