Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY NRG

NRG Klondike

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name NRG Klondike
Description Double
Product #8019633
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 16 hours
Length 3450 mm
Width 3450 mm
Height 550 mm
Weight 258 kg
Volume 0.86 m³
Fall height 600 mm
Safety Area Width 6474 mm
Safety Area Length 6474 mm
Safety Area 29 m²
Anchoring Cast In Place - rubber mat
 
DOWNLOAD
 
DWG