Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY NRG

NRG Kilimanjaro

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name NRG Kilimanjaro
Product #8019657
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 24 hours
Length 5760 mm
Width 13290 mm
Height 2880 mm
Weight 513 kg
Fall height 2400 mm
Safety Area Width 14240 mm
Safety Area Length 9220 mm
Safety Area 61 m²
Anchoring Cast In Place - rubber mat
 
DOWNLOAD