Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Nexus

Viper

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Viper
Description Plastic coated chain
Product #8024963
Age 5-12
ColourWarm Yellow
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 54 hours
Length 8090 mm
Width 2840 mm
Height 3620 mm
Weight 700 kg
Volume 14 m³
Fall height 1500 mm
Safety Area Width 11300 mm
Safety Area Length 3800 mm
Safety Area 31 m²
Anchoring Cast In Place
 
 
DOWNLOAD
 
DWG