Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Nexus

Nexus Velocity 4

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Nexus Velocity 4
Product #8019724
Age 7-16
Colour Warm Yellow
Price Contact : (+84) 09.6161.0202

TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 60 hours
Length 10620 mm
Width 3830 mm
Height 3000 mm
Weight 1019 kg
Volume 14.45 m³
Fall height 2500 mm
Safety Area Width 14700 mm
Safety Area Length 7410 mm
Safety Area 76 m²
AnchoringCast In Place
 
 
DOWNLOAD

DWG