Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Nexus

Nexus Velocity 2 #8019720

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Nexus Velocity 2
Product #8019720
Age 7-16
Colour Warm Yellow
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 57 hours
Length 8110 mm
Width 3830 mm
Height 3000 mm
Weight 695 kg
Volume 14.45 m³
Fall height 2500 mm
Safety Area Width 11910 mm
Safety Area Length 7420 mm
Safety Area 59 m²
Anchoring Cast In Place
 
DOWNLOAD

DWG