Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Nexus

Nexus Velocity 5

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Nexus Velocity 5
Product #8019727
Age 7-16
Colour Titanium Grey
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 60 hours
Length 14860 mm
Width 7410 mm
Height 5000 mm
Weight 922 kg
Fall height 2500 mm
Safety Area Width14860 mm
Safety Area Length 7410 mm
Safety Area 73 m²
Anchoring Cast In Place
 
 
DOWNLOAD

DWG