Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY UniMini

Unimini Zyansa

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Unimini Zyansa
Description Park
Product #8047220
Age 3-5
Colour Bark brown post/light green panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 86 hours
Length 9300 mm
Width 7900 mm
Height 2750 mm
Weight 1264.095 kg
Volume 6.51 m³
Fall height 1800 mm
Safety Area Width 10800 mm
Safety Area Length 13300 mm
Safety Area 90 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG