Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY UniMini

Unimini Tylle

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Unimini Tylle
Description Park
Product #8046223
Age 1-5
Colour Bark brown post/light green panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 9 hours
Length 1300 mm
Width 1300 mm
Height 1700 mm
Weight 94.755 kg
Volume 0.87 m³
Fall height 600 mm
Safety Area Width 4600 mm
Safety Area Length 4600 mm
Safety Area 17 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG