Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY UniMini

Unimini Umber

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Unimini Umber
Description Park
Product #8047075
Age 3-5
Colour Bark brown post/light green panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 25 hours
Length 3500 mm
Width 2000 mm
Height 3300 mm
Weight 360.57 kg
Volume 2.84 m³
Fall height 1400 mm
Safety Area Width 4700 mm
Safety Area Length 7100 mm
Safety Area 26 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG