Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY UniMini

Unimini Vallis

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Unimini Vallis
Description Vivid
Product #8047146
Age 3-5
Colour Bark brown post/red panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 33 hours
Length 4900 mm
Width 3400 mm
Height 2920 mm
Weight 441.275 kg
Volume 3.21 m³
Fall height 1200 mm
Safety Area Width 6600 mm
Safety Area Length 7900 mm
Safety Area 40 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG