Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY UniMini

Unimini Salle

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Unimini Salle
Description Park
Product #8046319
Age 1-5
Colour Bark brown post/light green panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 12 hours
Length 1600 mm
Width 2500 mm
Height 1690 mm
Weight 128.21 kg
Volume 0.87 m³
Fall height 600 mm
Safety Area Width 5500 mm
Safety Area Length 4700 mm
Safety Area 19 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG