Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

UniPlay Tomela

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name UniPlay Tomela
Description Steel/HPL
Product #8009092
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 5 hours
Length 1100 mm
Width 1000 mm
Height 3100 mm
Weight 225.828 kg
Volume 1.59 m³
Fall height 2900 mm
Safety Area Width 5700 mm
Safety Area Length 5800 mm
Safety Area 26 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG