Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

Uniplay Hemba

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Uniplay Hemba
Product #8049082
Age 3-12
Colour Bark brown post/red panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 26 hours
Length 3500 mm
Width 4800 mm
Height 2400 mm
Weight 750 kg
Volume 7 m³
Fall height 2200 mm
Safety Area Width 9000 mm
Safety Area Length 6700 mm
Safety Area 40 m²
 
DOWNLOAD
 
DWG