Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

Uniplay Crox

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Uniplay Crox
Product #8048386
Age 5-12
Colour Bark brown post/green panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 17 hours
Length 2700 mm
Width 3500 mm
Height 4140 mm
Weight 413.766 kg
Volume 6.137 m³
Fall height 1900 mm
Safety Area Width 7200 mm
Safety Area Length 6000 mm
Safety Area 32 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG