Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

UniPlay Igge

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name UniPlay Igge
Description Steel/HPL
Product #8009100
Age 3-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 14 hours
Length 4300 mm
Width 2600 mm
Height 3500 mm
Weight 472.508 kg
Volume 6.36 m³
Fall height 1800 mm
Safety Area Width 5900 mm
Safety Area Length 8100 mm
Safety Area 35 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG