Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Nexus

Nexus Quantum 8019696

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Nexus Quantum
Product #8019696
Age 7-16
Colour Warm Yellow
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 18 hours
Length 2600 mm
Width 2100 mm
Height 3000 mm
Weight 370 kg
Volume 14.45 m³
Fall height 2500 mm
Safety Area Width 6100 mm
Safety Area Length 5900 mm
Safety Area 27 m²
Anchoring Cast In Place

DOWNLOAD
 
DWG