Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Nexus

Nexus Core 8019684

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Nexus Core
Description Without Banister
Product #8019684
Age 7-16
Colour Warm Yellow
Price Contact : (+84) 09.6161.0202

TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 48 hours
Length 3460 mm
Width 2870 mm
Height 3000 mm
Weight 459 kg
Volume 14.45 m³
Fall height 2500 mm
Safety Area Width 6730 mm
Safety Area Length 6090 mm
Safety Area 34 m²
Anchoring Cast In Place
 
DOWNLOAD
 
DWG