Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Nexus

Nexus Core 8019676

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Nexus Core
Description With Banister
Product #8019676
Age 7-16
Colour Warm Yellow
Price Contact : (+84) 09.6161.0202

TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 48 hours
Length 6010 mm
Width 2870 mm
Height 3000 mm
Weight 585 kg
Volume 14.45 m³
Fall height 2500 mm
Safety Area Width 9010 mm
Safety Area Length 6090 mm
Safety Area 41 m²
Anchoring Loose Fill

DOWNLOAD
 
DWG