Thiết Bị Công Viên Nước / Flush Mount

DANDELION DOME™

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

DANDELION DOME™

The Dandelion Dome™ creates a fine spray effect that fills a 6 foot diameter circle.

Catalog #W043

Height-ft. (m) 2 (.61)

Spread-ft. (m) 6 (1.83)

GPM (LPM) 5 (19)

psi (bar) 3 (.21)

 DOWNLOAD