Thiết Bị Công Viên Nước / Flush Mount

WATER FLOWER™

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

WATER FLOWER™

The soft feel of this delicate sheet of water is especially appealing to toddlers.

Catalog #W071

Height-ft. (m) 1 (.31)

Spread-ft. (m) 2 (.61)

GPM (LPM) 10 (38)

psi (bar) 1 (.07)

 DOWNLOAD