Thiết Bị Công Viên Nước / Flush Mount

ANYWAYSPRAY™

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

ANYWAYSPRAY™

The versatile Anywayspray™ features 30º vertical adjustability on a 360º axis which allows full directional adjustability in the field.

Catalog #W100

Height-ft. (m) 4 (1.22)

Throw-ft. (m) 4 (1.22)

GPM (LPM) 4 (15)

psi (bar) 3 (.21)

CGPM* (CLPM*) 2 (8)

Cpsi* (Cbar*) 3 (.21)

 DOWNLOAD