Thiết Bị Công Viên Nước / Flush Mount

AQUA ARCH™

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

AQUA ARCH™

This basic play component features 360º directional adjustability.

Catalog #W006

Height-ft. (m) 4 (1.22)

Throw-ft. (m) 7 (2.13)

GPM (LPM) 5 (19)

psi (bar) 3 (.21)

CGPM* (CLPM*) 2 (8)

Cpsi* (Cbar*)

 DOWNLOAD