Thiết Bị Công Viên Nước / Flush Mount

SPLASH-O-LATOR

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

SPLASH-O-LATOR

This unique dynamic play component creates pulsing vertical streams of water which collide with each other to create an entertaining splash effect.

Catalog #W085

Height-ft. (m) 4 (1.22)

GPM (LPM) 7 (27)

psi (bar) 3 (.21)

 DOWNLOAD