WINAM Quy tắc ứng xử

Văn hóa doanh nghiệp là nét đặc trưng của cả một tập thể, được thể hiện qua khung bộ quy tắc ứng xử. Tại WINAM, chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ hết mình cho quá trình công tác và đời sống của nhân viên. Đó là cơ sở vững chắc để xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, có sự kết nối thống nhất. Mọi người đều có thể xử lý công việc theo cách riêng của mình, nhưng phải có sự phối hợp với nhau, không làm ảnh hưởng đến người khác và công việc chung. Từ đó mỗi nhân viên có trách nhiệm xử lý và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thực hiện công việc một cách trôi chảy và hiệu quả nhất.