WINAM Tiêu chuẩn chất lượng

 Sản phẩm của WINAM có thông số rõ ràng, đạt các tiêu chuẩn:

  • ISO 9001:2008 - Chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế

  • ISO 14001:2008 - Chứng nhận sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường

  • TUV - Chứng nhận an toàn sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn của Đức

  • MS 996:2001 - Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm bởi SIRIM QAS International.