Thiết Bị Công Viên Nước / Flush Mount

GEYSERINO™

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

GEYSERINO™

The unique Geyserino™ is a full water component which is best suited to recirculation systems.

Catalog #W073

Height-ft. (m) 5 (1.52)

GPM (LPM) 75 (284)

psi (bar) 8 (.55)

 DOWNLOAD