Thiết Bị Công Viên Nước / Themed Products

TIDAL BARREL™

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

TIDAL BARREL™

The Tidal Barrel™ is our medium “big splash” effect. When the barrel is full it “burps” and spills its contents from the base of the tank creating a circular sheet of water with a radius of 16’ (allow for “impact splash” beyond this radius). This unit has a dump capacity 50 gallons.

Options: Custom theming. Consult your local representative or the factory.

Catalog #W186

Line 1

GPM (LPM) 7-20 (27-76)

psi (bar) 10 (.69)

City water line to activate dumping action

Line 2

GPM (LPM) .5 (1.89)

psi (bar) 30 (2.07)

DOWNLOAD