Thiết Bị Công Viên Nước / Themed Products

SWAYING PALM™

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

SWAYING PALM™

With a detailed wind-swept trunk water splashes and falls from the fronds of the Swaying Palm™.

Options: Activator Button.

Catalog #W110

GPM (LPM) 20-80 (76-303)

psi (bar) 5 (.34)

DOWNLOAD