Thiết Bị Công Viên Nước / Themed Products

TIDAL TANK™

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

TIDAL TANK™

The Tidal Tank™ is the ultimate “big splash”. Kids mark the progress of the filling of the tank by the “leak holes”. When the tank is full it “burps” and spills its contents from the base of the tank creating a virtual thunder shower for a radius of 20’ (allow for “impact splash” beyond this radius). This unit has a dump capacity 350 gallons.

Options: Custom theming. Consult your local representative or the factory.

Catalog #W144

Line 1

GPM (LPM) 50-100 (189-379)

psi (bar) 10 (.69)

City water line to activate dumping action

Line 2

GPM (LPM) .5 (1.89)

psi (bar) 30 (2.07)