Thiết Bị Công Viên Nước / Aqua Activators™

SEASHELL AQUA ACTIVATOR

WINAM - Doanh nghiệp cung cấp các thiết bị vui chơi trẻ em, vận động thể dục thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

SEASHELL AQUA ACTIVATOR

This ocean themed Aqua Activator™ has a brightly colored, oversized “arcade-like” button for easy recognition to activate aquatic play components.

Catalog #F6001

L x W x H 18” x 16” x 5”

DOWNLOAD