Thiết Bị Công Viên Nước / Aqua Activators™

LAVA AQUA ACTIVATOR

WINAM - Doanh nghiệp cung cấp các thiết bị vui chơi trẻ em, vận động thể dục thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

LAVA AQUA ACTIVATOR

This Aqua Activator is a good fit for any splash park. Tap the bright, colorful button on top to activate all the aquatic play features within the park!

Catalog #F6032

L x W x H 18” x 18” x 36”

DOWNLOAD