Thiết Bị Công Viên Nước / Aqua Activators™

PIRATE'S HAT AQUA ACTIVATOR

WINAM - Doanh nghiệp cung cấp các thiết bị vui chơi trẻ em, vận động thể dục thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PIRATE'S HAT AQUA ACTIVATOR

The Pirate Hat Aqua Activator™ is low to the ground and easy to use. It is a great accessory to a pirate themed splash park!

Catalog #F6003

L x W x H 36” x 18” x 18”

DOWNLOAD