Thiết Bị Công Viên Nước / Aqua Sprayers™

HEY TAXI

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

HEY TAXI

This Transportation Themed Aqua Sprayer™ is designed for ages 4 and up.

Catalog #F2072

L x W x H 4-4”’ x 2’ x 2’

GPM (LPM) 41 (155.2)

psi (bar) 3 (.21)