Thiết Bị Công Viên Nước / Aqua Sprayers™

RICKY'S ROCKET

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

RICKY'S ROCKET

This Transportation Themed Aqua Sprayer™ is designed for ages 4 and up.

Catalog #F2079

L x W x H 5’ x 4’ x 6’-6”

GPM (LPM) 37 (140.1)

psi (bar) 15 (1.034)