Thiết Bị Công Viên Nước / Aqua Sprayers™

HUEY HELICOPTER

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

HUEY HELICOPTER

This Transportation Themed Aqua Sprayer™ is designed for ages 4 and up.

Catalog #F2003

L x W x H 5’ x 1’-6” x 2’-6”

GPM (LPM) 18 (68.1)

psi (bar) 6 (.41)