Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Uniplay

UniPlay Adantes

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name UniPlay Adantes
Product #8061765
Age 3-12
Colour Bark brown post/beige panel
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 22 hours
Length 5200 mm
Width 5700 mm
Height 3470 mm
Weight 771.402 kg
Volume 5.79 m³
Fall height 2300 mm
Safety Area Width 9100 mm
Safety Area Length 8800 mm
Safety Area 49 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG