Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY UniMini

UniMini Ajko St

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name UniMini Ajko St
Description Steel
Product #8012917
Product # (old)600121
Age 3-5
Colour Steel Post/Blue Barrier
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 12 hours
Length 3000 mm
Width 1700 mm
Height 3150 mm
Weight 194.82 kg
Volume 2.79 m³
Fall height 1300 mm
Safety Area Width 4700 mm
Safety Area Length 6600 mm
Safety Area 23 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG