Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY UniMini

Adventure Trail Step Bridge

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Adventure Trail Step Bridge
Product #8055437
Age 3-12
Colour Grey
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 6 hours
Length 1410 mm
Width 750 mm
Height 1120 mm
Weight 100 kg
Volume 0.7 m³
Fall height 800 mm
Safety Area Width 3700 mm
Safety Area Length 4300 mm
Safety Area 14 m²
Anchoring Cast In Place
 
DOWNLOAD
 
DWG