Thiết Bị Công Viên / Park & Urban FurniturePergola, Grill & Planters

Planter Flox, high

WINAM - Doanh nghiệp cung cấp các thiết bị vui chơi trẻ em, vận động thể dục thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Planter Flox, high
Description H 0,72m
Product #8034852
Colour Galv
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 1 hours
Length 780 mm
Width 780 mm
Height 720 mm
Weight 57 kg
Volume 0.33 m³
Anchoring Free Standing
 
DOWNLOAD
 
DWG
 

Sản phẩm liên quan