Thiết Bị Công Viên / Park & Urban FurniturePergola, Grill & Planters

Grill Chili

WINAM - Doanh nghiệp cung cấp các thiết bị vui chơi trẻ em, vận động thể dục thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Grill Chili
Product #8019466
Colour Black
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Length 850 mm
Width 780 mm
Height 800 mm
Weight 125 kg
Volume 0.93 m³
Anchoring Free Standing
 
DOWNLOAD
 
DWG
 

Sản phẩm liên quan