Thiết Bị Thể Dục Ngoài Trời / Sport & Fitness - Sport

Nutmeg Salvador

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Nutmeg Salvador
Product #8021024
Product # (old) GP878S
Age -
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 12 hours
Length 7360 mm
Width 4830 mm
Height 950 mm
Weight 528 kg
Volume 14.45 m³
Safety Area 36 m²
Anchoring Cast In Place
 
DOWNLOAD
 
DWG